Nhập cụm từ tìm kiếm:

  1. Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang
  2. Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 8/2/2018 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng và ngành nghề đào tạo vào Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017
  3. Thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng và ngành nghề đào tạo vào Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang
  4. Quyết định số 1527/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Phê duyệt bổ sung ngành nghề đào tạo vào kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017 của Sở Nội Vụ
  5. Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 8/12/2017 về việc Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017
  6. Thông báo về việc Tuyển dụng công chức năm 2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang
  7. Thông báo kết quả thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội và Trường Chính trị tỉnh năm 2016
  8. Tài liệu ôn tập môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh) kỳ thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017 (Bản Word)
  9. Tài liệu ôn tập môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh) kỳ thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017 (Phần III)
  10. Tài liệu ôn tập môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh) kỳ thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017 (Phần II)

Tổng số: 50 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang  
Chuyên trang về tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Tuyên Quang.
- Bộ phận kỹ thuật: 027 6251 929 - email: congttdttq@gmail.com - Hotline: 0936 45 0000.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG