Nhập cụm từ tìm kiếm:

  1. Thông báo của Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội và Trường Chính trị tỉnh năm 2019 về việc bổ sung chỉ tiêu thi tuyển công chức cơ quan Uỷ ban MTTQ tỉnh năm 2019
  2. Thông báo kết quả thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội và Trường Chính trị tỉnh năm 2016
  3. Thông báo danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội và Trường Chính trị tỉnh năm 2016
  4. Thông báo về việc triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, các đoàn thể chính trị xã hội và Trường Chính trị năm 2016
  5. Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày 20/06/2017 của Hội đồng Tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội và Trường Chính trị tỉnh năm 2016 về việc kết luận cuộc họp của Hội đồng tuyển dụng, Ban đề thi, Ban kiểm tra sát hạch thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội và Trường Chính trị tỉnh năm 2016
  6. Thông báo số 17-TB/HĐTD ngày 31/8/2017 của Hội đồng Tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội và Trường Chính trị tỉnh năm 2016 về việc hướng dẫn ôn tập cho thí sinh tham gia dự thi tuyển

Tổng số: 6 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang  
Chuyên trang về tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Tuyên Quang.
- Bộ phận kỹ thuật: 027 6251 929 - email: congttdttq@gmail.com - Hotline: 0936 45 0000.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG