Nhập cụm từ tìm kiếm:

  1. Quyết định Phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức năm 2017 cho những đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đăc biêt khó khăn thuôc Sở Giáo duc và Đào tao
  2. Thông báo Kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017 của UBND huyện Chiêm Hoá
  3. Thông báo Kết quả thi tuyển viên chức năm 2017 của Sở Giáo dục & Đào tạo
  4. Thông báo danh sách những thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2017 cho những đơn vị sự nghiệp ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Hàm Yên
  5. Thông báo danh sách những thí sinh đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2017 cho những đơn vị sự nghiệp ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Chiêm Hoá
  6. Thông báo danh sách những người đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2017 cho những đơn vị sự nghiệp ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh của Sở Giáo dục và Đào tạo
  7. Thông báo kết quả kiểm tra, sách hạch đối với trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức; tiếp nhận viên chức, cán bộ, công chức cấp xã vào làm công chức từ cấp huyện trở lên không qua thi tuyển năm 2017, năm 2018
  8. Thống báo kết quả xét tuyển bổ sung viên chức năm 2017 cho những đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh của Sở Giáo dục và Đào tạo
  9. Danh sách thí sinh dự xét tuyển viên chức năm 2017 cho những đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Hàm Yên
  10. Danh sách thí sinh dự xét tuyển bổ sung viên chức năm 2017 trên địa bàn huyện Na Hang

Tổng số: 12 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang  
Chuyên trang về tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Tuyên Quang.
- Bộ phận kỹ thuật: 027 6251 929 - email: congttdttq@gmail.com - Hotline: 0936 45 0000.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG