Thông tin chung Danh mục tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển công chức năm 2017 (Theo vị trí việc làm)
Thuộc thể loại 3- Tài liệu ôn thi chuyên ngành --> Theo vị trí việc làm
Chuyên trang về tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Tuyên Quang.
- Bộ phận kỹ thuật: 027 6251 929 - email: congttdttq@gmail.com - Hotline: 0936 45 0000.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG