Thông tin chung Danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2017. Môn: Nghiệp vụ chuyên ngành QLNN về Thông tin & Truyền thông
Thuộc thể loại 3- Tài liệu ôn thi chuyên ngành --> Thông tin & Truyền thông
Chuyên trang về tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Tuyên Quang.
- Bộ phận kỹ thuật: 027 6251 929 - email: congttdttq@gmail.com - Hotline: 0936 45 0000.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG