Thông tin chung Chuyên đề ôn tập trung kỳ thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp (hạng II) trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội năm 2018
Thuộc thể loại 2- Tài liệu ôn thi chung --> Chuyên đề ôn tập chung
Chuyên trang về tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Tuyên Quang.
- Bộ phận kỹ thuật: 027 6251 929 - email: congttdttq@gmail.com - Hotline: 0936 45 0000.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG