Thông tin chung Kế hoạch tổ chức kiểm tra, sát hạch và Danh mục tài liệu ôn tập của Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức, cán bộ cấp xã vào làm công chức năm 2017, năm 2018.
Thuộc thể loại 1- Văn bản chỉ đạo --> Thông báo
Chuyên trang về tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Tuyên Quang.
- Bộ phận kỹ thuật: 027 6251 929 - email: congttdttq@gmail.com - Hotline: 0936 45 0000.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG