Thông tin chung Đề cương hướng dẫn thí sinh ôn tập thi tuyển công chức khối cơ quan Đảng. Môn thi: Nghiệp vụ kế toán chuyên ngành
Thuộc thể loại 3- Tài liệu ôn thi chuyên ngành --> Nghiệp vụ chuyên ngành kế toán
Chuyên trang về tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Tuyên Quang.
- Bộ phận kỹ thuật: 027 6251 929 - email: congttdttq@gmail.com - Hotline: 0936 45 0000.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG