Nhập cụm từ tìm kiếm:

  1. Quyết định số 1527/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Phê duyệt bổ sung ngành nghề đào tạo vào kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017 của Sở Nội Vụ
  2. Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 8/12/2017 về việc Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017
  3. Thông báo về việc Tuyển dụng công chức năm 2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang
  4. Thông báo kết quả thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội và Trường Chính trị tỉnh năm 2016
  5. Tài liệu ôn tập môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh) kỳ thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017 (Bản Word)
  6. Tài liệu ôn tập môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh) kỳ thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017 (Phần III)
  7. Tài liệu ôn tập môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh) kỳ thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017 (Phần II)
  8. Tài liệu ôn tập môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh) kỳ thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017 (Phần I)
  9. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2017 năm 2017 được miễn thi môn ngoại ngữ
  10. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2017 năm 2017

Tổng số: 47 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang  
Chuyên trang về tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Tuyên Quang.
- Bộ phận kỹ thuật: 027 6251 929 - email: congttdttq@gmail.com - Hotline: 0936 45 0000.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG